Bjelker, korte spenn

 

Korte bjelker produseres med  RB-, LB- og  DLB-tverrsnitt.

Disse benyttes som grunnmursdragere, i etasjeskillere og tak, og har normalt spennvidde på  6-8 m.


Standard brannkapasitet er REI 60, men enkle tilpasninger av
armeringsføringer kan øke brannkapasiteten. Leveres normalt med
slakkarmering, men kan også  leveres med spennarmering.


Sammenkopling av bjelker ved hjelp av gerberløsninger.
Bjelker som monteres i en sammenhengende rekke kan innbyrdes

sammenkoples som gerberbjelker.

Slike bjelker kjennetegnes ved at bjelkeskjøten er flyttet fra
oppleggspunktet (eksempelvis en søyle) og ut i feltet mellom oppleggspunktene.
Fordelene med slike bjelker i forhold til fritt opplagte bjelker er
at armeringsmengden og deformasjonene ofte reduseres.  
Bruk av diagrammene (kun orienterende):
Bruksgrenselasten som kan påføres bjelken er 0,9 x g+ p, der g = egenlast og p = nyttelast.
Eksempel: LB og DLB med lastbredde 6 meter og spennvidde 7 meter gir:
((0,9x(4,0kN+1,0)) + 5kN) x 7 meter = 67kN\m. Det gir LB 350/600 og DLB 350/600.Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no