Pæler og fundamenter

 

Riktig fundamentering

Alle konstruksjoner krever riktig fundamentering. Dette  er ofte en utfordring da grunnforholdene kan variere mye selv på en avgrensetbyggetomt. Vi produserer og leverer pæler som sammen med våre betongfundamenter gir bygget den nødvendige stabiliet helt fra grunnen av.


Betongpæler

Arealer med med dårlige grunnforholdkan ­utnyttes ved hjelp av pæler. Disse rammes ned i grunnen mot fjell, eller tildet er ­oppnådd til­strekkelig friksjon for åta opp vertikallast fra ­overliggendekonstruksjon. Pælene leveres som ­fjell-spiss, skjøt, toppæl og ­friksjonspæl.Valg av pæleløsning tas i samråd medgeoteknisk konsulent og rådgivendeingeniør bygg (RIB).Vi lagerfører 270-pæler som tilfredsstiller MA-krav. Andre dimensjoner leveres på bestilling.
Fundamenter

Prefabrikkerte betongfundamenter reduserer bygge­tid, timeverk og kostnader med grunnarbeidene.Fundamentene monteres på sandputereller annen korrekt ­komprimertog avrettet masse. Fundamentenebrukes som bæring forgrunnmursdragere, veggerog søyler.Størrelse og armering beregnesi hvert enkelt tilfelle ut fra delaster som påføres.
Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no