Preproduksjon

 
FREMTIDENS BYGGEPLASS
Å prefabrikere betyr enkelt sagt å flytte produksjon fra byggeplass til fast industri.
Dette er vårt ­spesialfelt – vi flytter din byggeplass til våre fabrikklokaler,en industrialisering som gir mange ­fordeler:

    • Optimale effekter oppnås via standardisering og modultenkning.
    • Optimal kvalitet gjennom en kontrollert byggeprosess der produkt-
    • egenskapene kan maksimaliseres uavhengig av vær og vind.
    • Betydelig mindre avfallshåndtering gir en renere byggeplass.
    • Økt sikkerhet og mindre risiko med færre antall ansatte på byggeplassen.


Økonomi
Prefabrikkerte elementbygg i betong gir vesentlig kortere byggetid sammenlignet med
andre typer bygg. Det betyr sparte finanskostnader i byggeperioden, og ikke minst
en tidligere inntjeningsstart.

Kostnader med tradisjonelle vinter-­tillegg reduseres maksimalt, rigg og driftskostnader er dessuten tradisjonelt mindre for elementbygg enn øvrige bygg. Den korte byggetiden
opp­nås ved å ­produsere elementene samtidig som grunn- og tomtearbeidene.

Elementene støpes i ferdige former, og byggherre unngår forskaling, ­armering og støping når grunnar­beid­et er ferdig.


Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no