Søyler

 

Vi produserer kvadratiske, runde og ovale søyler med lengder og dimensjoner etter behov.
Søyler blir i mange tilfeller brukt som et arkitektonisk element i tillegg til sine bærende
funksjoner.


Innfestes med stålbolter eller ved liming. Søylene kan gå over flere etasjer uten skjøt, men
produseres vanligvis for én etasje. Kan produseres med konsoller.
Standard brannklasse for søylene er REI 90, men enkle tilpasninger av armeringsføringen
kan øke brannkapasiteten.


  


Dimensjoneringsdiagram:Grafen viser valg av søyledimensjon ved sirkulære og kvadratiske søyler, når den enkelte søyle
belastes med et gitt areal. Det er forutsatt egenvekter g = 4,7 kN\m2, nyttelast g = 5,0 kN\m2
og etasjehøyde h = 3,5m. For mer detaljerte beregn­inger, se Betongelementboken.


Eksempel:
Bygg med 5 etasjer, lastareal 50 m2: rektangulærsøyle = Ø400 og kvadratisk søyle 300×400.


Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no