Tak og dekker

 


Hulldekker brukes som etasjeskillere
og takkonstruksjon i alle typer bygg.
Normale spennvidder opp til 18 meter
og standard bredde på 1,2 meter.
Ved behov for lange spenn, benyttes
DT-elementer som dekker for gulv og tak.
Disse optimaliserer arealutnyttelsen uten
bruk av søyler. Dekkene produseres
med spenn opp til 24 meter med standard bredde på
2,4 meter.  Skrå avslutninger produseres ved behov.
SDT-elementer
 brukes som tak der det er behov for
lange spenn. Optimaliserer arealutnyttelse uten bruk
av søyler og bjelker. Dekkene produseres i lengder
opp til 28 meter med spennarmering og standard
bredde på 2,4 meter. Elementene har saltaksform
med fall på 1:40 til begge sider. Takisolasjon legges
med konstant tykkelse og kiler lokalt ved nedløpene.
Tak og dekke-elementene produseres i stålform
for glatt underside og overside klar for ­påstøp,
isolering eller taktekking. For tilpasninger kan
elementene deles i lengderetningen og skråkappes
i endene.  Brannkrav opp til REI 120. Monteres
raskt og effektiv og er klar til bruk umiddelbart
etter at sammenføyning er utført.
Dekkene virker gjerne som stive horisontal-
skiver og utgjør en viktig del av den totale
stabiliteten i bygningen.

SDT 600 Maks 19 m, 2,75 kN/m2
SDT 700 Maks 21 m, 3,00 kN/m2
SDT 800 Maks 23 m, 3,15 kN/m2
SDT 900 Maks 26 m, 3,30 kN/m2
SDT 1000 Maks 28 m, 3,50 kN/m2?
DT 500 Maks 16 m, 3,00 kN/m2
DT 600 Maks 18 m, 3,30 kN/m2
DT 700 Maks 20 m, 3,60 kN/m2
DT 800 Maks 22 m, 3,90 kN/m2
DT 900 Maks 24 m, 4,10 kN/m2
HD 200 Maks 10 m, 2,46 kN/m2
HD 265 Maks 12 m, 3,67 kN/m2
HD 320 Maks 15 m, 4,04 kN/m2
HD 400  Maks 17 m, 4,94 kN/m2
HD 500 Maks 22 m, 6,64 kN/m2

Bruk av diagrammene (kurvene er kun orienterende):
Kurvene angir bruksgrenselasten (maksimal last) som kan påføres dekkene.

Ved dimensjonering skal aktuell last angitt som 0,75 g + p være mindre enn bæreevnen.
g = egenlast. Egenvekt av elementene skal ikke tas med.
p = nyttelast og/eller snølast.
Eksempel: Dekke med spennvidde 14,0 m og aktuell last lik 4,5 kN/m2, brannklasse REI 60.
Nødvendig dimensjon HD 320.


Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no