Trapper og repos

 


Betongtrapper leveres både rett og med sving,
normalt klar for sparkling og flislegging.


Terrasso overflate leveres på forespørsel.

Hovedrepos og mellomrepos er ofte en del av leveransen.
Repos festes med RVK-sleider som blir støpt fast i
utsparinger i kompaktveggene. Alternativt sveises
reposene fast til stål.


Ved spesielt strenge lydkrav blir reposene lagt på gummi for å unngå at lyd forplanter seg i resten av bygget.

Reposene og sjaktene de er en del av, er viktige konstruksjons-

deler med tanke på stabilitet av bygningene.


Tidlig montasje av svalganger, balkonger og trappesjakter

sikrer god adkomst gjennom byggeperioden.


Element Nor AS
Fremtidens byggeplass - fremtidsrettede bygg i betong
Stormoen - 9050 Storsteinnes
Tlf 47 46 98 50
E-post: post(at)elementnor.no